• Loklaizacja
    Zamoyskiego 3
    22-400 Zamość
  • Telefon
    +48 509 322 337

10 października- Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego

10 października Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego jak co roku prowokuje do refleksji nad postrzeganiem ludzi chorych psychicznie w społeczeństwie, ale także nad stanem opieki psychiatryczno-psychoterapeutycznej w Polsce.

Psychoterapeuci wiedzą, że jesień to szczególnie trudna pora roku dla pacjentów, którzy w te coraz krótsze dni, doświadczają pogorszenia samopoczucia i spadku nastroju. Często pada wówczas takie pytanie: „dlaczego to akurat ja?”

Etiologia wielu chorób psychicznych jest nadal nieznana, choć należy zauważyć, że wciąż pojawiają się nowe doniesienia medyczne tłumaczące skomplikowane mechanizmy warunkujące zachorowalność.

Potencjalnie, każdego z nas może dosięgnąć zaburzenie psychiczne i nagle zmienić może się całe życie, nie tylko zresztą nasze, ale i naszych bliskich. Bez znaczenia może okazać się wówczas wykształcenie, pochodzenie, styl życia czy zdolności intelektualne.

Mentalność społeczna nie odnosząc się do rzetelnej wiedzy medycznej, bardzo często zakłada jednak napiętnowanie i wyobcowanie osoby chorej. Niesłusznie! Coraz szersza jest bowiem oferta skutecznego leczenia i terapii, a pacjenci nie zagrażają innym bardziej niż osoby zdrowe.

Wyzwaniem może być jednak przyznanie przed samym sobą, że posiadam problem, nie radzę sobie z codziennością. Jeszcze większą obawę pacjenci odczuwają, gdy bliscy zaczynają wspominać o szpitalu psychiatrycznym. Często doprowadza to do ukrywania choroby, unikania kontaktów interpersonalnych.

Nadal aktualnym tematem debaty społecznej jest ograniczony dostęp do specjalistów w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, który narzuca bardzo skomplikowane procedury względem lekarzy i psychoterapeutów chcących taką współpracę z funduszem podjąć. Miesiąc temu Polskie Towarzystwo Psychiatryczne przygotowało raport dotyczący Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nie pozostawiono suchej nitki na Ministerstwie Zdrowia. Środki przeznaczone na realizację działań programowych są nadal zbyt niskie, nie istnieje nawet podmiot odpowiedzialny za wdrożenie NPOZPsych. Ponadto, wciąż brakuje uregulowań prawnych dotyczących zawodu psychologa i psychoterapeuty, co powoduje, że pacjenci ryzykują spotkaniem z niekompetentnymi „specjalistami”. Doprowadzić to może do trwałego braku zaufania do pomocy psychologicznej, psychoterapeutycznej, czy psychiatrycznej. Pamiętajmy, że pacjent zawsze ma prawo zapytać o kwalifikacje swojego terapeuty i poprosić o okazanie stosownej dokumentacji.

Wracając do doniesień psychiatrii lat 70 tych i konfrontując je z obecnymi czasami, nie sposób nie dostrzec jednak, jak bardzo zmieniło się oblicze specjalistycznych usług. Klienci psychoterapeutów przestają być utożsamiani ze stereotypem „ludzi chorych psychicznie”, stając się w odbiorze społecznym osobami doświadczającymi trudności życiowych. Niebagatelna w tym rola edukacji, społecznych kampanii, które wciąż przypominają o wszystkich trudnościach, z jakimi borykać muszą się osoby dotknięte chorobami psychicznymi, niepełnosprawnością itp.

W konsekwencji społeczeństwo polskie „oswaja się” z „innością”, a chorzy z coraz większym ośmieleniem korzystają z usług okołomedycznych.


Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego ustanowiony w 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego (WFMH), w moim odczuciu ma przede wszystkim na celu mobilizację społeczeństwa do dyskusji na temat jakości usług świadczonych w ramach ochrony zdrowia psychicznego, popularyzację wiedzy z zakresu psychiatrii oraz edukację społeczeństwa, nastawioną na zwiększanie tolerancji i akceptacji dla chorych zmagających się z chorobami psychicznymi.

Z niecierpliwością czekam zatem na doniesienia z konferencji i spotkań naukowych planowanych w związku ze Światowym Dniem Zdrowia Psychicznego!

Opracowanie: Agnieszka Domagała

Data dodania: 2018-10-25