• Loklaizacja
    Zamoyskiego 3
    22-400 Zamość
  • Telefon
    +48 509 322 337

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to metoda leczenia i droga do rozwoju osobistego. Tak jak podstawą farmakoterapii jest lek, tak psychoterapia opiera się na rozmowie, dzięki której pacjent ma możliwość spotkać się ze swoimi problemami i emocjami, a przez to poznać siebie, swoje potrzeby, odkryć cele, które nazwie swoimi. W bezpiecznej atmosferze odbywa się praca nad rozwojem, uwolnieniem od lęków, poszukiwaniem nowych rozwiązań.

Psychoterapia jest uznaną metodą leczenia, tj. usuwania zaburzeń przeżywanych przez jednostkę. Badania naukowe potwierdzają jej skuteczność, niezależnie od nurtu pracy samego psychoterapeuty. Najważniejszym czynnikiem leczącym jest relacja między pacjentem a terapeutą oraz gotowość do zmian, jaką ujawnia sam pacjent. Medycyna zwraca się w jej kierunku przede wszystkim w przypadku diagnozy depresji, nerwic, uogólnionych lęków, zaburzeń somatycznych oraz innych zaburzeń zawartych w międzynarodowych klasyfikacjach ICD-10 oraz DSM-IV.

Celem psychoterapii jest też niejednokrotnie rozwój kompetencji emocjonalnych, np. poziomu samokontroli, podniesienie samooceny, poprawa zdolności tworzenia więzi międzyludzkich, komunikowania się z otoczeniem, czy też budowania motywacji do działania.

Stwierdzenie tego, co jest dla nas problemem, co przynosi rozżalenie, z czego nie jesteśmy zadowoleni nie stanowi zazwyczaj dla nikogo większej trudności. Moim zdaniem, sztuką jest wydobycie, podtrzymanie i rozwijanie zdrowych, akceptowanych przez pacjenta rozwiązań. Nie trzeba rozbrajać mechanizmów obronnych chroniących nas przed bólem i cierpieniem by rozwinąć potencjalne możliwości tkwiące w pacjencie, ujrzeć długo oczekiwane zadowolenie, wiarę i nadzieję.

Zachęcam do pracy nad doskonalaniem swojego życia, w końcu drugi raz nie pojawi się szansa jego przeżycia. Jeśli zdecydujecie się Państwo na terapię, proszę o telefoniczne umówienie wizyty.

Do zobaczenia!