• Loklaizacja
    Zamoyskiego 3
    22-400 Zamość
  • Telefon
    +48 509 322 337

O mnie

Nazywam się Agnieszka Domagała. Jestem psychologiem, psychoterapeutą w trakcie certyfikacji w Centrum Terapii Krótkoterminowej w Łodzi, a także specjalistą terapii uzależnień. Ukończyłam specjalistyczne szkolenia w nurcie poznawczo-behawioralnym i BSFT.

Jako osoba skoncentrowana na skutecznej pomocy drugiemu człowiekowi i otwarta na różne wyzwania zawodowe, nieustannie, z pokładem energii i zaangażowaniem podnoszę swoje kwalifikacje. Ukończyłam liczne szkolenia z zakresu terapii m.in. I i II stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Warszawie, szkolenia dotyczące przemocy w rodzinie, mediacji oraz Terapię Krótkoterminową w Krakowie. Posiadam certyfikat w zakresie terapii schematów. Poznałam metody terapii systemowej i NLP. Jestem dyplomowanym trenem biznesu  oraz doradcą zawodowym.

Staż kliniczny odbyłam w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera w Poznaniu na oddziale psychiatrii dorosłych. Moją pracę terapeutyczną poddaję regularnym superwizjom. Uczestniczę w szkoleniach i wykładach zarówno polskich jak i zagranicznych, co pozwala na aktualizację nowych metod pracy, jakie wdrażane są już w Europie Zachodniej, m.in. w Wielkiej Brytanii i krajach skandynawskich.

Moją misją stało się motywowanie ludzi do twórczej aktywności, gdyż jestem przekonana, że znają oni najlepsze dla siebie rozwiązania, są ekspertami w zakresie własnego życia!  Ja z kolei pomagam dostrzec potencjał człowieka. Doceniam każdy, nawet najdrobniejszy wysiłek jaki pacjent wkłada w osiągnięcie celu, z którym przychodzi do gabinetu.